Na de sessie

Tijdens de sessie kan er loomheid opkomen – gapen – spanning loslaten …. emoties kunnen vrijkomen ... 

Het is zeker niet noodzakelijk tijdens de sessie ‘iets’ te voelen , energetisch werk toont zich soms pas  dagen nadien en dit kan in gedrag, in je denken, in je voelen of in je fysieke lichaam zijn.

Na afloop drink je best nog veel water en neem je rust waar je voelt dat dit nodig is.

Sunana